Saturday, September 13, 2014

ฟรีโปรแกรมภูมิสารสนเทศ GIS

"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System ) GIS"
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทำลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย

GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์อื่นๆ สภาพท้องที่ สภาพการทำงานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่ ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database)การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่นสามารถจะค้นหาตำแหน่งของจุดตรวจวัดควันดำ - ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตำแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอน ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีตำแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตำแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ สำหรับข้อมูล GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของบ้าน(รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มีตำแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพื้นโลก เนื่องจากบ้านทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ำกัน

credit: http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html

สำหรับโปรแกรม GIS ที่เป็นฟรีแวร์ เปิดให้ดาวโหลดและใช้งานกันได้ฟรีๆ มีหลายตัวด้วยกัน ซึ่งหากมีคนสนใจต้องการโหลดไปใช้งาน หรือต้องการทราบข้อมูลเพื่อบอกต่อๆ กันไป ผมได้รวบรวมเอาที่น่าสนใจและใช้งานได้จริงๆ มาฝากกันตามข้อมูลด้านล่างแล้วครับ 


DIVA-GIS

DIVA-GIS is a free computer program for mapping and geographic data analysis (a geographic information system (GIS). With DIVA-GIS you can make maps of the world, or of a very small area, using, for example, state boundaries, rivers, a satellite image, and the locations of sites where an animal species was observed. We also provide free spatial data for the whole world that you can use in DIVA-GIS or other programs.

เป็นฟรีแวร์สำหรับการการทำข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนที่เชิงข้อมูล ขอบเขตของสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเมือง ตำบล แม่น้ำ เป็นต้น

You can use the discussion forum to ask questions, report problems, or make suggestions. Or contact us, and read the blog entries for the latest news. But first download the program and read thedocumentation.

ในเว็บไซต์ของโปรแกรมประกอบด้วยกระดานถามตอบ สำหรับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชนคนใช้งานโปรแกรมด้วยกันเอง รวมทั้งการสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตโปรแกรม

DIVA-GIS is particularly useful for mapping and analyzing biodiversity data, such as the distribution of species, or other 'point-distributions'. It reads and write standard data formats such as ESRI shapefiles, so interoperability is not a problem. DIVA-GIS runs on Windows and (with minor effort) on Mac OSX (see instructions).โปรแกรมออกแบบมาให้สะดวกในการทำข้อมูลสารสนเทศเชิงชีวะวิทยา เช่นกลุ่มพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การอ่านค่าจุดหรือตำแหน่ง รองรับการอ่านไฟล์มตรฐานสารสนเทศ ESRI ไฟล์ และใช้งานร่วมกับโปรแกรม GIS ค่ายอื่นๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา

 
เอกสารประกอบการใช้งาน โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงได้เลยครับ 

นอกจากนั้น ยังมีฟรีข้อมูลเชิง พื้นที่ ระดับ ประเทศ ระดับ โลก และข้อมูลเชิงพื้นที่ของสัตว์บางชนิด เพื่อประกอบการศึกษา ให้โหลดได้ฟรีๆ จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโดยตรงเช่นกัน 

ขอแนะนำอีกตัวคือ Mapwindow Open Source 
เป็นโปรแกรมด้านสารสนเทศ GIS ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับ ตามที่บอกเลยครับ เป็นการพัฒนาแบบโอเพ่นซอส ที่เปิดเผยรหัส Code ในการใช้งานของโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ ด้าน Desktop สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และด้าน Programmer สำหรับผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้าน  GIS ได้ต่อยอดหรือใช้เป็นแนวทางครับ 
The MapWindow GIS project includes a free and open source desktop geographic information system (GIS) with an extensible plugin architecture; a GIS ActiveX control; and C# GIS programmer library called DotSpatial. We would be happy to have you join our project. Feel free to browse this site, or follow the links below depending on if you are a GIS user, GIS programmer, or potential project contributor.
จุดเด่นของโปรแกรม MapWindow GIS คือเป็นบริการฟรีแวร์แบบ Open Source ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง และมีความพร้อมของข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้ทันที หรือดาวโหลดส่วนขยายความสามารถเพิ่มเติมในรูปแบบของไฟล์ขยายหรือ Plug in 

ในเว็บไซต์หัวข้อของ Document สามารถเข้าไปดาวโหลดคำแนะนำการติดตั้งและใช้งานของโปรแกรมโดยละเอียด 

ในเว็บไซต์ยังมีกระดานข่าวสารสำหรับการฝากคำถามหรืออ่านกระทู้เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มผู้ใช้งานด้วยกันและทีมผู้พัฒนาโปรแกรม 

โหลด AVG Free 2015

แนะนำฟรีแวร์ป้องกันไวรัสที่กำลังได้รับความนิยมมากๆ อีกตัวครับ คือ AVG Antivirus Free 2015 จากทีมค่าย AVG ซึ่งเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและง่าสยในการใช้งาน โดยจะทำการป้องกันไวรัสที่ติดบนคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบและชนิด ซึ่งการป้องกันไวรัสเป็นเบสิคหรือพื้นฐานการของโปรแกรมคือ
การป้องกันไวรัส
การป้องกันสปายแวร์
และ การกรองข้อมูลลิงค์เว็บหรือเฟสบุ้กที่ปลอดภัย
การดาวโหลดและการติดตั้ง
ไฟล์นำส่วนหัว เมื่อโหลดมาแล้ว Run จะนำเข้าสู่การติดตั้ง
จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาระหว่างการติดตั้ง
ในขั้นตอนการติดตั้งจะมี Options ให้เลือกว่าจะใช้แบบฟรีหรือแบบจ่ายเงิน
ถ้าเลือกแบบฟรีครับ เป็นการป้องกันแบบเบสิค
หน้าต่างการติดตั้งจะขึ้น Product key ใช้งานให้เราอัตโนมัติ
ทำการติดตั้งไปจนจบขั้นตอนการติดตั้ง
UI แบบใหม่ที่สวยงามและน่าสนใจกว่าเดิม
บทสรุป
ถ้าคุณมี PC หรือ laptop ใหม่ๆ ที่มีแต่ตัว OS และคุณไม่ต้องการหรือไม่พร้อมที่จะจ่ายตัวเต็มโปรแกรม Antivirus แบบ Full หรือคิดว่าตัว Freeware เบสิคป้องกันพื้นฐานก็เพียงพอ
ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว AVG Antivirus Free 2015 ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณครับ

Great easy to use protection everyone needs

Our job is to stop viruses before they even get to your PC. We check your files before you open them, your Facebook links before you click, your email before it gets to you and your websites before you visit them.

You get: AntiVirus, AntiMalware (AVG Resident Shield), AVG Anti-Rootkit, AVG Email Scanner, AVG Protective Cloud Technology, AVG Community Protection Network, AVG LinkScanner® Surf-Shield, AVG Social Networking Protection.
AntiVirus

Helps stop, remove, and prevent the spreading of viruses, worms or trojans.AntiMalware (AVG Resident Shield)

Protects you from malware on your PC and helps stop anything that’s infected.AVG Anti-Rootkit

Detects and removes dangerous rootkits that hide malicious software that seeks to take control of your computer.AVG Email Scanner

Detects infected or rogue inbound attachments so they can’t damage your PC. Works as a plug-in for email applications including Microsoft Outlook® 2010 or as a scanner for POP3, SMTP and IMAP accounts.AVG Protective Cloud Technology

Identifies and prevents emerging threats “in the cloud” via automatic updates to your antivirus software.AVG Community Protection Network

Instantly converts every new threat encountered by any member of our community into protection for everyone. It adds up to ever-better antivirus protection for the entire AVG community.AVG LinkScanner® Surf-Shield

Smart prevention technology that stops you hitting infected or criminal sites. Actively checks every web page just before you click and stops you if it detects anything suspicious.AVG Social Networking Protection

Checks the links that get exchanged when you’re on social networks such as Facebook®, Twitter® etc. to help keep you and your friends safe

Wednesday, September 10, 2014

Google Earth Pro รุ่นทดลองใช้งาน

ออกเดินทางสำรวจโลก ทะเล ดาว และค้นพบสถานที่ใหม่ๆ วันนี้ด้วย โปรแกรมแผนที่ Google Earth การดาวโหลดและติดตั้งใช้งานโปรแกรม Google Earth Pro รุ่นทดลองใช้งาน สำหรับท่านที่เคยใช้งานโปรแกรมแผนที่อย่าง Google Earth อาจจะต้องการประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรมที่มากกว่า ก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าบริการเพื่อใช้งานรุ่นโปร ครับ
ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวโหลดมาลองเล่นดูก่อนได้ครับ เป็นเวลา 7 วัน โดยจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของเรา พวกชื่อที่อยู่ เบอร์โทร และ email ของเราในการสมัครใช้งานตัว Demo ครับ
จากนั้น ทางกูเกิลจะส่งข้อมูล Log in เข้าใช้งานให้เราทาง email ครับ
ในการเปิดใช้งานก็จะมีการแจ้งว่า เป็นการทดลองใช้งาน มีกำหนดเวลา 7 วันครับ
เท่าที่ลองใช้งานดู ก็ไม่ต่างจากตัวฟรีมากครับ ยกเว้นหลักๆ ที่เห็นต่างกันอยู่ 2 ประการในขั้นต้นคือ ในเรื่องของภาพจะมีความทันสมัยหรือล่าสุดมากกว่ารุ่นของฟรีครับ โดยสามารถดูได้จากวันที่ถ่ายหรือเก็บข้อมูลจะทันสมัยกว่า ซึ่งจะมีข้อดีที่ทำให้เราทราบสภาพข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนั้นเอง
ประการที่ 2 เห็นจะเป็นเครื่องมือในการวัด จะมีการวัดแบบวงกลมหรือรัศมี เพิ่มขึ้นมา และ ตัวเลือกในการวัดอื่นๆ ที่มากกว่ารุ่นฟรีครับ
สำหรับข้อแตกต่างอื่นๆ ถ้าหากใช้งานแล้ว พบว่าน่าสนใจและมีเทคนิคในการใช้งานที่น่าสนใจ จะได้นำมาเสนอต่อไปครับ
โปรแกรมกูเกิล Earth เหมาะสำหรับการทำงานด้านการศึกษา ข้อมูลแผนที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง จนกระทั่งเขียนเป็นฐานข้อมูลเชิงแผนที่ เพื่อเก็บและแสดงผลตามที่เราต้องการ สามารถใช้งานงายๆ ตั้งแต่การนำทาง การบันทึกสถานที่หรือการปักหมุดในจุดหรือสถานที่ที่เราสนใจหรือต้องการนั้นเอง การแชร์ หรือการแบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆ หรือสาธารณะ ก็ทำได้ง่าย
การใช้งานง่ายๆ มากครับ เพียงแค่เราค้นหาจากชื่อประเทศ เมืองจังหวัด และกด Enter โปรแกรมก็จะวิ่งไปแสดงผลให้เราทันที่ เราสามารถที่จะเลือน และซูมเข้า ออก เพื่อดูรายละเอียดได้ทันที 

ดาวโหลด Google Earth Pro 
 For the user who look for the easy and fast GIS map software I would recommend the Google Earth is your first choice for what ever you task and job to be done and order by your boss in the business or private work or personal job this program can serve you the best I am garantee.
For the Pro version there are two major different for the free version the first one is the more update of map database file and picture and the second one is the more tool to measure the map and the area especially the radial tool to mark the cycle around the point interesting for instance.

Sunday, August 31, 2014

ดาวโหลด Notepad++

ขอแนะนำ Notepad++ โปรแกรม Text Editor ที่มาพร้อมวินโดว์มานานแล้ว สำหรับคนที่เคยใช้งานคงทราบประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรมดีอยู่แล้ว
โดย Notepad++ ออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถที่มากขึ้น และออกแบบหน้าตาการใช้งานที่น่าสนใจ และสวยงามกว่าเดิม
โปรแกรม Notepad++ เหมาะสำหรับใครบ้าง
จริงๆ แล้วก็ใช้งานได้ทั่วๆ ไปทุกคนครับ แต่จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโปรแกรมในการเขียน Script ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้งาน หรือการเรียน การศึกษา มากกว่า เพราะสามารถใช้งานเป็นโปรแกรมในการเขียนรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ เว็บเพจ HTML จนกระทั่งภาษาคอมพิวเตอร์ยอดนิยม เช่น ASP,PHP,C++,JAVA,Python ,C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, และอื่นๆ อีกมากกว่า 50 ภาษาด้วยกัน
จึงเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่มีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจเขียนรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อทดลองระบบการใช้งานต่างๆ ตามต้องการของตัวเองครับ
โปรแกรม Text editor ตัวนี้เป็นฟรีแวร์นะครับ สามารถดาวโหลดไปติดตั้งและใช้งานได้ฟรีๆ โดยไม่ต้องเสียเงินครับ
โปรแกรมยังมี Plug in หรือส่วนขยายความสามารถในการใช้งาน สำหรับท่านที่ต้องการประสิทธิภาพและความสามารถของโปรแกรมที่มาแล้ว แต่ไม่เพียงพอ
โปรแกรมรองรับการแสดงผลภาษาไทย โดยระหว่างการติดตั้ง สามารถเลือกภาษาไทย ในการติดตั้งได้
สำหรับโปรแรกมมาพร้อม ? help ไฟล์ สามารถคลิกเข้าไปดูหัวข้อการใช้งานของโปรแกรมได้ แต่คำแนะนำการใช้งานยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจตั้งแต่เบสิกพื้นฐาน ได้แก่
การจัดการไฟล์ ได้แก่
การสร้างไฟล์ใหม่
การเปิดไฟล์
การบันทึกไฟล์
การแก้ไขไฟล์
การสร้างทางลัดของไฟล์
การใช้งานไฟล์ในลักษณะของการอ่านได้อย่างเดียว
การเปิดให้ไฟล์มีผลใช้งาน
สนใจดาวโหลด Notepad++
Notepad++ is a source code editor which supports several programming languages under Windows environment. It's also a lightweight replacement of Notepad. The supported languages by Notepad++ are C, C++, Java, C#, XML, HTML, PHP, JavaScript, RC file, makefile, NFO, doxygen, INI file, batch file, ASP, VB/VBS, SQL, Objective-C, CSS, Pascal, Perl, Python, Lua, Unix Shell Script, Fortran, NSIS and Flash action script. Notepad++ main features are: syntax highlighting and syntax folding, regular expression search, WYSIWYG (If you have a color printer, print your source code in color), Unicode support, full drag-and-drop supported, Brace and Indent guideline highlighting, two edits and synchronized view of the same document, and user language define system.

What's new in this version:
  • Settings on Cloud supports Google Drive now.
  • Better theme support: all internal docking dialogs apply selected theme background / foreground colour.

Friday, August 22, 2014

ดาวโหลด UC Browser for Java for Mobile

UC Browser for Java for Mobile เป็นแอพสำหรับการท่องเน็ตบนมือถือที่ใช้งานระบบโอเอส หรือระบบปฏิบัติการ Java  ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการท่องเน็ตหรือเล่นเน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นการเฉพาะ จุดเด่นอยู่ที่ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
สำหรับ UI ก็ดูไม่ต่างจากพวกแอนดอยน์หรือ iOS มากนัก ยกเว้นที่ช่อง URL จะอยู่ด้านบนสุดเท่านั้นเอง สำหรับประสิทธิภาพและความเร็วดีกว่า Android
สำหรับท่านที่ใช้งานมือถือที่เป็นระบบ Java หากท่านสนใจหรือมองหาแอพท่องเน็ตบนมือถือของท่านสักแอพ ก็สามารถที่จะโหลดมาใช้งานกันได้ฟรีครับ
สเปกย่อ
Version: 9.5.0
 Total Downloads: 238,050
 Date Added: July 09, 2014
File Size: 457.72KB
 Downloads Last Week: 2,997
 Operating Systems: Java
ดาวโหลด UC Browser For Java 
UC Browser is designed to make mobile Web access quicker and more convenient. It's a pretty lightweight application that manages to cram in a number of interesting features without slowing down your browsing experience too much. Features UC Browser has a number of interesting tools that you don't normally see in a mobile Web browser, such as an integrated download manager, built-in Clipboard for simple copy and paste, and a start page with a number of preset links to a range of categorized web sites. Of course, there's full support for bookmarks too. There's a simple, yet effective Search tool within UC Browser that facilitates quick searching through Google, Bing or Yahoo, allowing you to choose which search engine the browser uses.

What's new in this version:
Version 9.5.0 may include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.

Friday, August 15, 2014

ดาวโหลด Panda Free Antivirus

โปรแกรม Panda Free Antivirus เป็นฟรีแวร์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และได้รับความเชื่อถือในเรื่องของประสิทธิภาพและการป้องกันไวรัสที่ได้ผลจากยอดผู้ใช้งานดาวโหลดมากกว่า 30 ล้าน Users

โปรแกรม ยังมาพร้อม ความสามารถ ในการป้องกันไวรัส ผ่าน USB drive ด้วย Tool ที่เรียกว่า USB Vaccine ที่สามารถจะอัดโปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นภูมิต้านทานให้กับ USB ได้

อีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจของโปรแกรมคือ  USB Rescue สำหรับการสร้าง USb ไดร์ฟ ในการ Boot เพื่อกู้คืนเครื่องที่ติดไวรัส จนเปิดเครื่องไม่ได้

การสแกนไวรัส

มีด้วยกัน 3 Mode คือ

-แบบ Full จะสแกนรายละเอียด ใช้เวลานาน

-แบบปกติ จะสแกนเฉพาะแฟ้มที่ไวรัสชอบหลบอยู่

-แบบ Custom จะเลือกแฟ้ม หรือไฟล์ที่ต้องการสแกนด้วยตนเอง ออกแบบหน้าตาการใช้งานใหม่ หน้าตาการใช้งาน หรือ UI จะคล้ายๆ window 8

สรุป

โปรแกรม Panda Free มีพัฒนายกระดับประสิทธิภาพ การทำงาน+ความน่าเชื่อถือได้จาก ผู้ใช้งาน จนก้าวขึ้นมาเป็นฟรีแวร์ป้องกันไวรัสระดับต้นๆในตลาดได้แล้ว
ระหว่างการติดตั้ง ให้ติ้กตัวเลือกการติดตั้ง Security tool bar ออก ก่อนการติดตั้ง จะได้ไม่มีการเปลี่ยนค่าใช้งาน Browser ปกติของเราได้ครับ 

สเปกย่อ
Version: 15.0.1
File Size: 1.27MB
Date Added: August 13, 2014
Price: Free
Operating Systems: Windows XP/Vista/7/8/8.1
ดาวโหลด Panda Free Antivirus
New version of Panda Antivirus Free is an evolution of first cloud antivirus, based on Collective Intelligence. It is unique system for detecting and disinfecting viruses and other threats that feeds off the knowledge shared by millions of users in a real time. Thanks to it, the computers that are part of the Panda Community instantly share and benefit from all the information stored in the cloud.
What's new in this version:
The new version is built on a new platform and introduces a new UI

การแสดงข้อมูล MS Access บนกูเกิล Earth

การสร้างแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ในรูปแบบของภูมิสารสนเทศ ในเชิงของการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ DB ฐานข้อมูล MS ACCESS จากนั้น ทำการแปลงหรือ export ออกเป็นรูปแบบของไฟล์ XML,KML ซึ่งเป็นรูปแบบของไฟล์ที่สามารถเปิดด้วยโปรแกรม Google Earth และ Google Map ทำให้การจัดเก็บและการแสดงข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว
ในบทตัวอย่างนี้ เป้นเอกสารที่ทางผู้พัฒนาโครงการได้ทดลองศึกษาระบบ พื้นที่ในแถบประเทศแอฟริกา เกี่ยวกับปัญหา HIV เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงแผนที่สารสนเทศ
คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานหรือนักศึกษาที่สนใจโครงงานในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน สามารถดาวโหลดมาอ่านและใช้เป็นแนวทางได้
ดาวโหลด Create Google Earth Applications
ข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อหา เป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความรู้ด้าน Access และ การใช้งานโปรแกรม Google Earth
Google Earth and Google Maps have provided researchers and laypeople with ways to map any set of data quickly and easily.  This tutorial covers the following topics:  1) The benefits of displaying data using Google Earth/Google Maps; 2) KML and the creation of placemarks in Google Earth/Google Maps (GE/GM); 2) Using an Access database to create many placemarks simultaneously; 3) Creating different styles of placemarks based on the value of an attribute.
INTRODUCTION:  THE BENEFITS OF DISPLAYING DATA USING GOOGLE EARTH/GOOGLE MAPS
Recent developments have made possible the creation of ‘mashups’ (web applications which include functions borrowed from other web-based programs.)  Google Earth and Google Maps make it especially easy to use their sophisticated functions in simple applications you can create from your own data.[1]  With the creation of KML, or Keyhole Markup Language, named after Keyhole, Inc., a software company founded in 2001 and taken over by Google, it is now possible for developers to easily make placemarks, polygons, paths, and other objects to be shown on Google Earth/Maps. 
The display of information directly on representations of satellite maps (through GE/GM) conveys a number of distinct benefits:  1) It allows the viewer to understand the data more fully, because it is tied to geographic locations in the viewer’s mind; 2) It can enable the viewer to use the data more easily.  For example, if the viewer sees a placemark indicating a location of a building, he/she can more easily figure out where that building actually is, and get there more easily.  3) It gives the viewer a more comprehensive view about how the data presented relate to each other.  For example, the viewer looking for a placemark that indicates an organizational presence (say for a hobby club) in one area can easily see that there are numerous other places nearby.  4) And, it can aid in decision support, due to the properties discussed above. 
Additionally, the placemark offers viewers a way to selectively and quickly view information they need.  For example, in the case of an organization, they can easily access such facts as address, contact email, website, etc.  Such information can be accessed by clicking on the placemark or may be identifiable by differentiating the placemarks by some property such as color or shape.
While placemarks may be created individually, it is often useful to create many placemarks at a time, if a database with the appropriate information is available, even if the information does not already contain location information.  Users can subsequently add the location information using Google Earth/Map’s user interface.  This paper will serve as a tutorial that explains how to use KML, XML, and XSL with an Access database to create many placemarks simultaneously.  We begin by discussing KML.


 

Google+ Followers

About Me

Imagine is more important than knowledge

Blog's ranking